Com afecten les mesures del pla d’obertura progressiva d’activitats a les comunitats de veïns?

Un cop sembla superat el pic de la segona onada de casos de Covid-19, la Generalitat de Catalunya ha elaborat i aprovat un Pla d’obertura progressiva d’activitats amb un seguit de mesures i fases per tal de

En general, es tracta de limitacions d’aforament, restriccions en l’obertura de certs espais i activitats, etc., però també hi ha tot un seguit de limitacions generals, a més de recollir mesures ja aprovades anteriorment (com la limitació de la mobilitat nocturna).

Però, com afecten aquestes mesures a les comunitats de propietaris? Anem a veure:

Ús de la mascareta

Les persones de més de 6 anys estan obligades a dur la mascareta en la via pública, espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic i que es trobi obert al públic, tot i que es mantingui la distància física.

En els espais comuns de les comunitats de propietaris s’hi relacionen diferents bombolles de convivència, pel que l’ús de mascareta serà obligatori, tret de les excepcions contemplades: en cas de dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús, les persones que ho tinguin contraindicat, mentre es fa exercici físic esportiu a l’aire lliure o quan la pròpia activitat que s’està realitzant sigui incompatible amb l’ús de la mascareta.

Cal recordar que en els espais comuns, tret d’aquells destinats específicament a equipament esportiu (com piscines o gimnasos comunitaris), no es pot realitzar exercici físic i aquest s’ha de realitzar en l’espai públic, gimnasos o en els propis habitatges. A més, l’ús incompatible es restringeix generalment a menjar i beure (i activitats que ho requereixen, com les visites al dentista) i moltes comunitats no ho permeten als espais comuns. Les que ho permeten, en cas de realitzar-se en grups no convivents, s’ha de mantenir la distància de seguretat.

Distància de seguretat

És obligatori que les persones no convivents manginguin una distancia de seguretat entre elles malgrat que totes estiguin utilitzant mascaretes. Aquesta distància, que s’estableix en 1,5m, també s’aplica als espais comuns, ja que són utilitzats per diferents bombolles de convivència.

Trobades a les zones comunes

Les trobades socials estan restringides a un màxim de 6 persones, a menys que siguin persones convisquents, tant en els espais públics com en els privats, per tant, també a les zones comunes dels edificis. Durant les trobades s’han de mantenir les mesures de seguretat habituals (distància, mans, mascareta).

Ús de l’ascensor

Donat que l’ascensor és un espai tancat i que es ventila poc, es recomana viatjar de forma individual o en unitats de convivència, no recolzar-se a les parets i rentar-se les mans abans i després de tocar els botons, o bé fer-ho amb algun objecte.

Cal recordar que, com a espai comú, en ser un espai obert a diferents unitats de convivència, és obligatori l’ús de la mascareta.

Ús de les zones comunes durant el confinament nocturn

A Catalunya, s’ha decretat un confinament nocturn on la mobilitat està prohibida entre les 22h de la nit i les 6h del matí següent tret de per qüestions laborals, sanitàries o de causa major inajornables.

Aquesta mesura afecta també les zones comunes, però només en part. Evidentment, en decretar-se un confinament nocturn, l’ús d’aquests espais queda restringit, ja que el confinament s’ha de realitzar al domicili. Ara bé, la restricció de mobilitat està limitada a la vía pública, pel que sí que estaria permés desplaçar-se per les zones comunes.

Malgrat això, moltes comunitats tenen zones comunes junt a la vía pública o que comuniquen directament amb l’exterior i on, tot i ser de titularitat privada, podria haver-hi un requeriment per part o bé que són visibles des de l’exterior, pel que es podria rebre un requeriment per part d’una autoritat per identificar-se. Per això, recomanem abstenir-se de l’ús d’aquestes zones dins l’horari de confinament nocturn tret que sigui per alguna de les causes previstes com a excepcions.

Per altra banda, tampoc és permés l’ús de les zones comunes durant aquest horari per treure la mascota, ja que entre les excepcions per la mobilitat es preveu una franja (de 4 a 6 del matí) amb aquesta finalitat. A més, també cal recordar que a moltes comunitats no està permés fer ús de les zones comunes per passejar mascotes.

Treballadors i industrials durant el confinament nocturn

Si una comunitat té un treballador o treballadora que el seu horari és incompatible amb el confinament nocturn, o bé requereix d’un industrial en un moment concret, ja sigui per una urgència o comprovació, caldrà que li expedeixi un certificat.

En el document, cal deixar clar l’horari (en cas de ser fixe) o el motiu del desplaçament, així com l’adreça de la prestació de serveis (en aquest cas, la mateixa comunitat) i ha d’estar signat i segellat.

Juntes de propietaris

Com hem vingut comentant en els darrers articles, les juntes de propietaris no estan incloses com a excepció a la limitació de persones en trobades. Actualment, aquesta limitació està en 6 persones, pel que no es podrà convocar físicament cap reunió en que es prevegi que el nombre d’assistents pugui superar aquest número. Així mateix, les autoritats tampoc recomanen realitzar-les, en ser un punt de contacte de diferents bombolles de convivència i durant un temps prolongat.

Per contra, s’ha habilitat una moratòria fins l’abril de 2021 per tal de celebrar les juntes ordinàries, quedant prorrogats els darrers pressupostos aprovats durant aquest any. A més, s’ha habilitat l’ús dels mecanismes d’acords sense junta i juntes virtuals per a poder celebrar aquestes reunions en cas que la comunitat ho consideri.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *